K A L A Journal berniat untuk mencari titik temu dan mensarikan pengalaman orang-orang hebat yang mampu melewati masa quarter life crisis -20an tahun- dengan baik yang dirangkum dalam sebuah cerita inspiratif.